ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 ต่อ 4036-4040
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน กำหนดวัน เวลา และสถานที่ทดสอบ

สถาบันวิทยาลัยชุมชน โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 ต่อ 4036-4040 
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือน ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นและมีเหตุพิเศษ
               
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 1

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  เอกสารแนบท้ายประกาศ 2