ประชาสัมพันธ์

ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บัญชี 1)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (บัญชี 2)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในลำดับที่ที่จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง

โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 ต่อ 4036-4040
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.  นักวิชาการศึกษา ป.โท สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.  นักวิชาการศึกษา ป.โท พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.  นักวิชาการศึกษา ป.โท สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี แม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี สระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี น่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. นักวิชาการวัดและประเมินผล ปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. นักวิชาการเงินและบัญชี อุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. นักวิชาการเงินและบัญชี พังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. นักวิชาการพัสดุ มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. นักวิชาการพัสดุ สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. นักวิชาการพัสดุ สมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17. เจ้าพนักงานธุรการ สงขลา
 
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่ง

                       โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 ต่อ 4036-4040
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไปและภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไปและภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม)
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ก ความรู้ทั่วไป และภาค ข ความรู้เฉพาะตำแหน่ง เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบฯ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  1.  นักวิชาการศึกษา ป.โท สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  2.  นักวิชาการศึกษา ป.โท พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  3.  นักวิชาการศึกษา ป.โท สงขลา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  4.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี สำนักงานสถาบัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  5.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี แม่ฮ่องสอน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  6.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  7.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี สระแก้ว
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  8.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  9.  นักวิชาการศึกษา ป.ตรี น่าน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  10. นักวิชาการวัดและประเมินผล ปัตตานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  11. นักวิชาการเงินและบัญชี อุทัยธานี
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  12. นักวิชาการเงินและบัญชี พังงา
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  13. นักวิชาการพัสดุ มุกดาหาร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  14. นักวิชาการพัสดุ สตูล
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  15. นักวิชาการพัสดุ สมุทรสาคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  16. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พิจิตร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  17. เจ้าพนักงานธุรการ สงขลา

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบฯ 

โทรศัพท์ : 0 2280 0091 - 6 ต่อ 4036-4040
ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสถาบันวิทยาลัยชุมชน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป